Invändig fastighetsskötsel

Vi utför både löpande och felavhjälpande underhåll. Fördelen med kontinuerliga besök och kontroller av fastigheten är att vi i många fall kan åtgärda kostsamma problem redan innan de uppstår.

Utvändig fastighetsskötsel

Tegel, betong, asfalt, plåt eller trä. Fasader, altaner, trappor och soprum. Med rätt verktyg och handlag kan vi tvätta rent alla tänkbara hårdgjorda ytor och material.

Frågor kring invändig och utvändig fastighetsskötsel

Vad erbjuder vi?

På R.B.A.B ser vi alltid till kundens bästa och vi erbjuder det mesta inom både in och utvändig fastighetsskötsel.

Tveka inte på att kontakta oss för rådgivning eller frågor kring dina behov!